nowaw

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

im. Gustawa Morcinka  w Słupsku  - rok szkolny 2021/2022

( stan na dzień 01.09.2021 r.)

l.p.

Nazwisko i imię

funkcja

 1                         

Andrzejewska Marta

Nauczyciel/ Plastyka/Muzyka/

socjoterapia

terapeuta – Zaj. korekcyjno - kompensacyjne

Wychowawca kl. VIII F

2

Antonowicz Krzysztof

Nauczyciel/Historia/WOS

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. VII D

3

Arciszewska Jolanta

Nauczyciel/Język polski

Wychowawca kl. VII F

4

Babicz  Anna

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Etyka

Wychowawca kl. I C

5

Bartoszko Anna

Nauczyciel/matematyka

Pedagog wspomagający

( nieobecna w r. szk. 2021/2022)

6

Bedka Aldona

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Język angielski/

Oligofrenopedagog

Terapeuta – ter.ped.

Naucz. j. polskiego jako obcego

7

Bilski Łukasz

religia

bibliotekarz

8

Buraczewska Izabela

Wychowawca świetlicy 

9

Chabros Anna

Nauczyciel chemii

10

Chrzanowska Iwona

Nauczyciel/Matematyka

Wychowawca kl. VIII C

11

Chudy Małgorzata

Nauczyciel/

Język polski

Pedagog wspomagający

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawca kl. VIII A

12

Cyrganowicz Iwona

Nauczyciel/Język polski/Etyka/

Pedagog

Wspomagający

Wychowawca kl. V D

13

Cytlau Agnieszka

Nauczyciel języka angielskiego

14

Czerwińska Dorota

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

Oligofrenopedagog

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawca kl. II D

15.

Czołba – Wojciechowska Joanna

Nauczyciel/

Język angielski/

 pedagog wspomagający

16

Czudowicz Hanna

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Bibliotekarz

17

Duchnowska Marika

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

18

Dudek Mariola

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna,

Biblioteka

Wychowawca kl. I D

19

Dudziński Janusz

Nauczyciel/muzyka/informatyka

( nieobecny w r. szk. 2021/2022)

20

Dziermański Tomasz

Nauczyciel/ informatyka

21

Faryniarz Agata

Nauczyciel/Matematyka

Wychowawca kl. IV C

22

Fedtke Magdalena

Nauczyciel/ geografia

Pedagog wspomagający,

WDŻR

23

Grabowska Izabela

Nauczyciel/

wychowanie fizyczne/

Pedagog wspomagający

24

Grabowska Izabela

Nauczyciel/

wychowanie fizyczne/

Pedagog wspomagający

25

Grabusińska Edyta

Terapeuta SI

rewalidacja

26

Grocholska Barbara

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający/

Oligofrenopedagog

Terapeuta SDŚ

27

Grzybowska Dorota

Nauczyciel/ wychowanie fizyczne

28

Hababicki Adrian

Nauczyciel języka niemieckiego/ fizyki

29

Haładyn Margaretta

Nauczyciel/plastyka

Pedagog wspomagający/

Terapeuta Artterapia/ŚDS

Pedagog ds. uczniów z kształceniem specjalnym

Doradca zawodowy

Wychowawca kl. IV B

30

Hendrych – Muzyka J.

Pedagog wspomagający

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Nauczyciel filozofii

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

31

Holak Kamila

Nauczyciel opiek. – wych.

Pedagog wspomagający

32

Hordejuk Martyna

Nauczyciel/

Język polski

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. V B

33

Ignacik Marta

Nauczyciel/Język angielski

34

Izabela Szalińska

Nauczyciel/ religia

35

Janion Inez

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

Oligofrenopedagog/

Logopeda

Nauczyciel – technika

Wychowawca kl. III D

36

Jeleniewski Tomasz

Nauczyciel/Historia/ WOS

Wychowawca kl. VIII E

37

 Jończyk Andżelika

rewalidacja

38

Kalinowska Katarzyna

Nauczyciel/Fizyka/matematyka

Pedagog

wspomagający

39

Kamińska Agnieszka

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

Trener Bioofedback

Wychowawca kl. VII B

40

Kazusek Hanna

Świetlica

Nauczyciel – geografia, przyroda

41

Kierul-Cieślak Joanna

Nauczyciel/ Język polski/

Pedagog wspomagający/

WDŻR

Wychowawca kl. VII A

42

Kleban Wojciech

Nauczyciel/ Informatyka/

Technika

43

Konecka Maria

Pedagog  wspomagający

44

Koryczan Jacek

Pedagog klas V – VIII

Resocjalizacja

matematyka

45

Kowalczyk Izabela

Nauczyciel/Matematyka/

Pedagog

Wspomagający

Wychowawca kl. V C

46

Koźlakiewicz Ewa

Wicedyrektor/

Nauczyciel fizyka, matematyka

Pedagog wspomagający

47

Krasny Grażyna

Nauczyciel /matematyka

Pedagog wspomagający

48

Kraszewska  Justyna

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający,

Terapeuta SDŚ,

świetlica

49

 ks.  Kudźma Michał

Nauczyciel religii

50

Kurek Jakub

Nauczyciel/Język polski/Informatyka

Wychowawca kl. VI A

51

Kuszlewicz Ewa

Nauczyciel chemii

52

Kwiatkowski Lech

Nauczyciel- edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

53

Ławska Hanna

Nauczyciel- fizyka

Pedagog /

Terapeuta – terapia ped.

Wspomagający

Wychowawca kl. V A

54

Marchewka Krzysztof

Nauczyciel/

Wych. fizyczne

55

Marchewka Krzysztof

Nauczyciel/

Wych. fizyczne

56

Marglarczyk Ewa

Nauczyciel/Historia

Język polski

WDŻR

Wychowawca kl. IV D

57

Matuszczyk Sergiusz

Nauczyciel/

Język angielski

58

Miodek Monika

Nauczyciel muzyki

Pedagog klas I -IV

Nauczyciel WDŻR

Socjoterapeutka

59

Moćko Beata

Nauczyciel/Język polski/

Pedagog  wspomagający

Biblioteka

Wychowawca kl. VII E

60

Modzelewska Sylwia

Wicedyrektor

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

61

Mól Jolanta

Nauczyciel/Chemia/Biologia/

Pedagog wspomagający

( pracuje do 24 października 2021r.)

62

Mucha Łukasz

Nauczyciel/ wychowanie fizyczne/

Pedagog wspomagający

63

Najman Agnieszka

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Terapeuta

Asperger/Autyzm

64

Ozdoba Beata

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. II A

65

Ozdoba Tomasz

Nauczyciel/muzyka

Pedagog wspomagający

66

Pastucha Marta

Nauczyciel/

Edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

Nauczyciel techniki

Wychowawca kl. III C

67

Paziewska Edyta

Nauczyciel /Język angielski

Pedagog wspomagający.

68

Piwowarska Beata

Nauczyciel /matematyka

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. VI B

69

Popielarska Maria

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający/

Trener Bioofedback

70

Rach Magdalena

Nauczyciel/Język niemiecki/

Pedagog

wspomagający

71

Rapta Anita

Logopeda/eurologopedia

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

72

Reczka Rafał

Nauczyciel/edukacja dla

Bezpieczeństwa/

Technika/informatyka

Pedagog wspomagający

73

 Rudnik Kamila 

Psycholog szkolny

74

Semeniuk Jelena

Nauczyciel/Język angielski

75

Sikorska Joanna

Nauczyciel/biologia

76

Sikorska –Maj Katarzyna

Pedagog wspomagający/

Terapeuta - Artterapia

77

Skałecka Alicja

Nauczyciel- wych. fizyczne

Terapeuta/ Gim. Korekcyjna/ Rehabilitacja

78

Skawińska Monika

Nauczyciel świetlicy

79

Skiba-Dąbrowska Ilona

Nauczyciel matematyki

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. VII C

80

Skibińska Małgorzata

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

Terapeuta  - muzykoterapia

Wychowawca kl. III A

81

Skowrońska Danuta

Nauczyciel/Język angielski/

Pedagog wspomagający

82

Smoczyńska Beata

Nauczyciel/ przyroda/ biologia

Pedagog wspomagający

82

 Sokołowska Monika

Wychowawca oddziału przedszkolnego

83

Stańczyk Edyta

Nauczyciel muzyki

Pedagog wspomagający

83

Stasiowska –Chmura Anetta

Terapeuta –

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Nauczyciel- eduk. Wczesnoszkolna

Mediator szkolny

84

Stepnowska Agnieszka

Nauczyciel/Język polski/

Język angielski

Terapeuta – oligofrenopedagog ( Asperger- Autyzm),

Zjęcia korek. – kompens.

( nieobecna w r. szk. 2021/2022)

85

Szczepańska Anna

Nauczyciel/

edu. wczesnoszkolna

oligofrenopedagog

nauczyciel – technika

Wychowawca kl. II B

86

Szewczuk Sebastian

Nauczyciel religii

87

Szula Zofia

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna

Terapeuta – SDŚ

( nieobecna w r. szk. 2021/2022)

88

Szwugier  Elżbieta

Nauczyciel/ edu. wczesnoszkolna/

Oligofrenopedagog

Wychowawca kl. II C

89

Świętochowska  Anna

Pedagog wspomagający/

Terapeuta – gimn. Korekcyjna

Edukacja wczesnoszkolna ,

Informatyka

Wychowawca kl. VIII B

90

Świętochowski Piotr

Nauczyciel/ wychowanie fizyczne

91

Świtek Irena

Nauczyciel/

edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawca kl. III B

92

Tomaszewska Jolanta

Nauczyciel/Język polski/

Pedagog wspomagający

Mediator szkolny

Wychowawca kl. VIII D

93

Trawczyńska Anna

Nauczyciel geografii

Nauczyciel przyrody

94

Twardziak Anna

Matematyka,

Pedagog wspomagający

Wychowawca kl. VI C

95

 Typiak Maria

Wychowawca kl. I B

96

Tyszkiewicz Elżbieta

Nauczyciel/

Edu. wczesnoszkolna

Pedagog wspomagający

Terapeuta – Bioofedback

Wychowawca kl. I A

97

Waszkinel Irena

Nauczyciel/ wychowanie fizyczne

98

Więckiewicz Małgorzata

Nauczyciel- j.niemiecki

Pedagog wspomagający

Terapeuta – zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawca kl. IV A

99

Wiśniewska Małgorzata

Biblioteka

100

Włoch Anna

Pedagog wspomagający/

Terapeuta SDŚ

Surdopedagog

101

Wyrwas Danuta

Dyrektor/nauczyciel/język polski/

oligofrenopedagog

102

Zawadzki Marek

Nauczyciel/ wychowanie fizyczne

Pedagog wspomagający

l/p
imię - nazwisko
wychowawca
sala
Klasy
1.
B.Grocholska
 
 
2.
L.Kwiatkowski
 
 
 
3.
J.Hendrych-Muzyka
 
 
 
4.
A.Włoch
 
 
 
5.
A.Świętochowska
 
 
 
6.
K.Sikorska- Maj
 
 
 
7.
M.Haładyn
 
 
 
8.
M.Więckiewicz
 V a
33
 
9.
G.Krasny
 
 
 
10.
K.Holak
 VI b
44
 
11.
I.Grabowska
 
 
 
12.
E.Stańczyk
 
 
 
13.
M.Hordejuk
 
 
 
14.
D.Skowrońska
 
 
 
15.
A.Bartoszko
 
 
 
16.
M.Pastucha
 
 
 
17
T.Ozdoba
 
 
 
18.
E.Koźlakiewicz
 
 
 
19.
E.Paziewska
 
 
 
20.
H.Kazusek
 
 
 
21.
B.Piwowarska
 
 
 
22.
B.Smoczyńska
 
 
 
23.
E.Szypen
 
 
 
24.
M.Popielarska
 
 
 
25.
M.Nowicka-Robak
 
 
 
26.
I.Skiba-Dąbrowska
 
 
 
27.
S.Modzelewska
 
 
 
28.
A.Lindstedt
 
 
 
29.
A.Stasiowska