Drukuj

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM.GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM.GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM.GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA