nowaw

1. (4p.) Hodowca postanowił zmniejszyć swoje stado owiec. W poniedziałek sprzedał połowę wszystkich owiec. W środę sprzedał połowę stada, które mu               zostało, a w piątek trzy owce się zgubiły. W gospodarstwie zostało 38 owiec.                     Ile miał owiec, zanim zaczął je sprzedawać?

2. (3p.) Liczbę dwucyfrową piszemy dwukrotnie obok siebie. Ile razy powstała w ten sposób liczba czterocyfrowa jest większa od danej na początku liczby dwucyfrowej?

3. (3p.) W puste miejsca wstaw właściwe znaki działań tak, aby otrzymać podany wynik (nie wstawiaj nawiasów):

7 … 8 … 6 … 4 = 39

4. (2p.) Dwaj chłopcy przez dwie minuty zjadają dwa pączki. Ile pączków zje sześciu chłopców przez sześć minut?

5. (4p.) Chcesz wyciąć z prostokątnego kawałka tektury o wymiarach 80 cm na 60 cm koło o maksymalnej wielkości. Jaki promień będzie miało to koło? Zilustruj to na rysunku (sporządź rysunek w skali 1:10).

6. (4p.) Prostokątna podłoga w klasie ma wymiary 6,5 m i 9 m. Jedna puszka lakieru kosztuje 15,20 zł i wystarcza na pomalowanie 10 m2 podłogi. Ile puszek lakieru trzeba kupić, aby pomalować całą podłogę? Ile za te puszki zapłacimy?