nowaw

ARTYKUŁY 

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow

Ranking najlepszych szkół średnich na Pomorzu 2022. Na podium - dwa licea i technikum z Gdańska

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ranking-najlepszych-szkol-srednich-na-pomorzu-2022-na-podium-dwa-licea-i-technikum-z-gdanska,a,211793

Ranking liceów i techników miesięcznika “Perspektywy” 2022. Wśród najlepszych szkoły z Gdańska

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ranking-liceow-i-technikow-miesiecznika-perspektywy-wsrod-najlepszych-dwa-licea-i-technikum-z-gdanska,a,211892

Pozdrawiam Margaretta Haładyn

     W lutym 2018r. odbywały się zajęcia dla klas VI w ramch projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. 

   Zajęcia miały na celu:Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.Kształtowanie postaw przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy.Przygotowanie uczniów do świadomego, wybranego zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, przyszłego zawodu.

  Uczniowie rozwijali swoje umiejętności  z zakresu:Analizowania swoich cech osobowości.Pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.Podejmowania decyzji.Szacunku do pracy.

                                                                Zajęcia prowadzone były przez  mgr Sylwię Milczarek.

     W marcu odbywały się zajęcia dla klas VI w ramch projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Brało w nich udział 103 uczniów naszej szkoły.

   Zajęcia miały na celu:

  1. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
  2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy.
  3. Przygotowanie uczniów do świadomego, wybranego zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, przyszłego zawodu.

  Uczniowie rozwijali swoje umiejętności  z zakresu:

  1. Analizowania swoich cech osobowości.
  2. Pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
  3. Podejmowania decyzji.
  4. Szacunku do pracy.

                                                                Zajęcia prowadzone były przez  mgr Sylwię Milczarek.