Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ zmiana 

Program Funkcjonalno-Użytkowy ul. Leszczyńskiego 17

Program Funkcjonalno-Użytkowy ul Kulczyńskiego 1a-1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA