nowaw

Słupsk, dnia 16.06.2021r

 

Informacja z przeprowadzonego postępowania na prowadzenie stołówki szkolnej

 

W terminie od 28.05.2021r do 15.06.2021r przeprowadzono postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

W odpowiedzi na zaproszenie nie wpłynęła żadna oferta.

Agnieszka Duda
Specjalista ds. gospodarczych
SPzOI nr 4

 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie stołówki szkolnej

Zapytanie ofertowe

Szczegółowe informacje:

http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/obiekty_dokumenty/1308.html

Wyniki postępowania - przeprowadzenie badań okresowych instalacji elektrycznych

Zapytanie na przeprowadzenia badania okresowego instalacji elektrycznych