Przyszłość - to my

"Przyszłość - to my"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej

Praktyka bez wad -

- nowa jakość w kształceniu nauczycieli"

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów/tek do wykonywania zawodu nauczyciela. Partnerem projektu jest Miasto Słupsk. 

Czytaj więcej

„Pomorskie –

dobry kurs na edukację. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Czytaj więcej

 

Data   Wydarzenie Odpowiedzialny
14.10.16

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9.00-10.00 – spotkanie pracowników szkoły  s.24 Klasy IV-VI 10.00 – 10.30 – spotkanie z wychowawcą Prezentacja nt DEN 10.30 - 12.00 – działania Samorządu Uczniowskiego * zabawa integracyjna * zawody sportowe Klasy I-III 10.00 – 12.00 – spotkanie z wychowawcą Prezentacja nt DEN Działania Samorządu Uczniowskiego Przegląd plastyczny„ Portret nauczyciela”   Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem – 7.00 – 16.30

Dyr. SU Komisja socjalna
...10.16 Zebrania z rodzicami wg. potrzeb wychowawcy   Wych. klas
01.10.16 Rozpoczęcie akcji: „Owoce w szkole”       ( wspólne spożywanie drugiego śniadania , połączone  z degustacją owoców i warzyw)  „Mleko w szkole”    
Do 13.10.16 Gazetka klasowa – DEN SU IV-VI     SU I - VI
Do 13.10.16 Konkurs – „ Wiersz o nauczycielu”
…      10.16 Projekt „ Aktywna przerwa”
Do 30.10. Dzień zdrowego pudełeczka (jabłko)- zdrowa przekąska, zadania dla klas, sprzedaż zdrowej żywności
Do 30.10.16 Góra grosza - zbiórka
Do 13.10.16 DEN - gazetka SU I - III
Do 13.10.16 Przegląd plastyczny, wystawa „Portret mojej Pani”
  Światowy Dzień Ochrony Zwierząt - gazetka
Do 30.10.16 Pełna miska dla schroniska – zbiórka żywności, koców, wyjście do schroniska
Do13.10.16 Wystawa -  DEN Biblioteka I-VI
Do 30.10.16 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – konkursy czytelnicze, wystawa
Do 30.10.16 Stajemy się czytelnikami biblioteki szkolnej – pasowanie na czytelnika
Do 30.10.16 Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka „ Kindersztuba” – nasz klasowy kodeks towarzyski Biblioteka IV-VI
16.10.16 Światowy Dzień Walki z Głodem – przygotowanie zdrowych kanapek dla uczniów PCK     PCK Grupa Misyjna
Do 30.10.16 Święto Zmarłych – pamiętamy o tych, o których inni zapomnieli
Do 30.10.16 Pogadanka p. pielęgniarki szkolnej na temat higieny osobistej Klub „Wiewiórka”
Do 28.10.16 Konkurs „ Pani Jesień i dary jesieni”
Do 30.10.16   Wystawa „ Cudaki z warzyw”
Do 30.10.16 „ Młodzi głosują” – co wiemy o naszych sąsiadach? Klub Europejski
Do 30.10.16   Spotkanie w zakresie formacji wychowawczej i charytatywnej „We wspólnocie z innymi” SK Caritas
Tydzień Miłosierdzia
Porządkowanie opuszczonych grobów
Do 30.10.16 Poznanie najbliższego środowiska   Klub Ekologiczny 15
Do 30.10.16 Pasowanie  na „ Świetliczaka”   Świetlica
Do 30.10.16 Urodziny Kubusia Puchatka – zabawa dla klas I-III  
Do 30.10.16 Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka „ Uczniowski Kodeks Dobrych Manier”
Do 13.10.16 DEN – gazetka, życzenia
26.10.16 27.10.16 Godz. 13.30- 20.00 Szkolenie – Integracja , tolerancja „ Nie jestem bezradny wobec przemocy” wg harmonogramu w pokoju nauczycielskim SORE
31.10.16 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia zgodnie z ofertą szkoły. Świetlica pracuje zgodnie z planem .  
01.11.16 Dzień wolny do pracy.